Welkom op de website van eCOAST!

 

eCOAST is een initiatief van een aantal professoren en onderzoekers van Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), allen gepassioneerd door de schoonheid maar ook complexiteit van de zee, van zandige en rotsige kusten en van estuaria. Samen vertegenwoordigen we een schat aan kennis rond de ecologie en het milieu van deze zoute wateren, een kennis die wij graag ten dienste stellen van belanghebbende partijen, zoals overheden en bedrijven, maar ook evengoed van belangenverenigingen en NGO's.

 

Onze dienstverlening bestaat enerzijds uit toegepast onderzoek, waarvan de hoge kwaliteit geborgd wordt door de sterke band met Universiteit Gent, en anderzijds uit consultancy. eCOAST beschikt hiervoor over een range aan onderzoeksfaciliteiten, van goed uitgeruste laboratoria voor toxicologisch onderzoek, over laboratoria voor de identificatie van organismen, tot apparatuur voor veldonderzoek en veldstaalnames.

 

eCOAST is actief in vier verschillende werkvelden: aquacultuur & duurzame visserij, ecologische monitoring, mariene ecologie & mariene milieu en marien beleid & marien recht. Deze topics worden op deze website in meer detail toegelicht.

 

Heeft u nog vragen of wenst u een afspraak met één van de medewerkers van eCOAST, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@ecoast.be.

 

 

 

 

- The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever -


Jacques-Yves Cousteau