eCOAST richt zich als onderzoekscentrum op alle aspecten die te maken hebben met de biologie van de zee, kustwateren en estuaria. Het dienstenpakket gaat daarbij van toegepast onderzoek, over monitoring en veldstudies tot consultancy. Onze activiteiten zijn hierbij in te delen in vier werkvelden:

 

 

Deze werkvelden omvatten zowel het natuurlijke mariene ecosysteem, als de invloed van de mens op het mariene milieu en de mariene ecologie, als het menselijk gebruik ervan, als het omgaan met dit menselijke gebruik.

 

Het onderzoek dat eCOAST uitvoert binnen deze vier werkvelden, vereist zowel het verzamelen van nieuwe kennis en data door staalnames in het veld en experimenten in het veld of in het lab, als het combineren en interpreteren van bestaande kennis bij eCOAST of aan Universiteit Gent door middel van desk-based studies.

 

eCOAST is hierbij uniek omdat eCOAST enerzijds het enige specifiek op zoute wateren gefocussed toegepast onderzoekscentrum is in Vlaanderen, en anderzijds omdat eCOAST eigen kennis en faciliteiten combineert met de unieke kennis en faciliteiten van Universiteit Gent.