Gezien de wereldwijd groeiende vraag naar vis en zeevruchten, wint ook aquacultuur, het kweken van aquatische organismen, aan belang. Een succesvolle aquacultuur brengt echter een rist aan uitdagingen met zich mee. Niet alleen zijn er de kweek-technische en technologische moeilijkheden, maar ook de inplanning van de faciliteiten in de omgeving en het omgaan met de restproducten van de kweek, genieten de bijzonder aandacht  van eCOAST.

 

Op kweek-technisch vlak doet eCOAST met name onderzoek naar het verhogen van het voortplantingssucces en het verbeteren van de voedingsproducten voor mariene aquacultuur.

 

De inplanning van aquacultuuractiviteiten in de mariene omgeving is een topic wat slechts recent op de internationale agenda is beland. Van belang hierbij is het beperken van de impact van de faciliteiten op de omgeving: bij de aanleg dient zorg gedragen te worden voor een strategische keuze van de locatie. Niet alleen de aanleg zelf kan immers negatieve gevolgen hebben voor het mariene milieu, ook de restproducten van aquacultuur kunnen een bedreiging vormen voor het omliggende ecosysteem. Het effluentwater van aquacultuurinstallaties bevat vaak hoge concentraties aan nutriënten, maar ook antibiotica en andere potentieel schadelijke substanties.