Ecologische monitoring is het verzamelen van gegevens over planten en dieren, die nodig zijn om te gebruiken in verder onderzoek. Voor bijvoorbeeld onderzoek naar de invloed van klimaatsverandering op bepaalde organismen, is het beschikken over een lange termijn monitoringsdataset onontbeerlijk.


eCOAST kan helpen met alle facetten van de monitoringscyclus:

 

  1. beheer/beleid: het bepalen van de te volgen strategie om een bepaalde beleidskeuze en daaropvolgende beheerkeuze te onderbouwen
  2.  informatiebehoefte: het identificeren welke data nodig zijn om bestaande keuzes te verantwoorden, of nieuwe keuzes te kunnen maken
  3.  ontwerp: het bepalen van de te volgen monitoringstrategie
  4.  planning: het organiseren van alle deelfacetten van een monitoringcampagne
  5.  uitvoering: het nemen van de stalen
  6.  identificatie: het identificeren van de organismen in de stalen; vaak worden hierbij ook bijkomende parameters, zoals biomassa, bepaald
  7.  analyse: het verwerken van de verkregen gegevens, bijvoorbeeld om bepaalde trends waar te nemen
  8.  beheer/beleid: met de nieuw ingewonnen data kan het bestaande beheer/beleid desgewenst bijgestuurd worden

 

Voor elke groep van dieren of planten is een specifieke know-how nodig voor het verzamelen en identificeren van deze organismen. Dit vereist een hoge mate van specialisatie van de onderzoekers en veldmedewerkers. eCOAST heeft er daarom voor gekozen om zich te richten op een aantal belangrijke groepen van organismen:

 

 

eCOAST onderhoudt echter goede contacten met partnerinstellingen en freelance onderzoekers in binnen- en buitenland, zodat wij ten alle tijde een compleet monitoringpakket aan kunnen bieden, ook als het gaat over organismen waarvoor we geen specialisten in-huis hebben, zoals voor mariene zoogdieren of pelagische vissen.