Ecotoxicologie is het onderzoek naar toxische effecten van natuurlijke of synthetische stoffen en verbindingen op organismen. Het onderzoeken van de gevoeligheid van organismen voor bepaalde bestanddelen kan gebeuren in laboratoriumomstandigheden doormiddel van bioassays, maar ook in situ met bioaccumulatieproeven.

 

Bij bioaccumulatieproeven worden organismen voor een bepaalde periode opgevolgd terwijl ze in het veld uitgezet zijn. Na de blootstellingsperiode wordt gemeten of zich bepaalde stoffen opgehoopt - geaccumuleerd - hebben in het weefsel of in bepaalde organen van het organisme. De gemeten waarden kunnen vergeleken worden met referentiewaarden, of met metingen van dezelfde organismen uit onvervuild water. Dit soort onderzoek wordt vaak toegepast in de buurt van vervuilingsbronnen, zoals in havens of bij sluizen.

 

Bij bioassays wordt dan weer onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium een blootstelling aan een specifieke stof of aan een bodem- of waterstaal bewerkstelligd. Bij acute toxiciteitstesten wordt dan gekeken naar de overleving van de organismen; chronische testen meten dan weer de invloed op de voortplanting en geven zo een beter beeld over de langdurige effecten van een verontreiniging.

 

Acuut toxische effecten komen vooral bij hogere concentraties voor, terwijl chronische effecten ook bij een lange blootstelling aan soms zeer lage concentraties kan voorkomen. Om een volledig beeld te krijgen, worden dan ook meestal zowel acute als chronische testen uitgevoerd.

 

De gevoeligheid wisselt ook heel sterk volgens het type organismen. Daarom biedt eCOAST bioassays aan op een range aan organismen:

Ook andere bioassays kunnen uitgevoerd of zelfs ontwikkeld worden in het gespecialiseerde laboratorium van eCOAST