Dankzij de kennis en ervaring van eCOAST over verschillende facetten van de mariene omgeving, zijn wij in staat om objectief en gefundeerd advies te verlenen over het omgaan met de natuurlijke rijkdommen van de zee.

 

De uitdagingen situeren zich daar waar tegenstrijdige belangen elkaar tegenkomen. Voorbeelden hiervan zijn de toegankelijkheid van havens, zeewegen en estuaria, het winnen van grondstoffen op zee, het opwekken van energie op zee, mariene aquacultuur of visserij. eCOAST streeft ernaar om tot een duurzaam management te komen van het mariene ecosysteem, waarbij zowel plaats is voor economische, sociale als ecologische ontwikkeling.