Een belangrijk onderdeel van de ecologie wordt bepaald door de abiotische eigenschappen: de fysische omgeving en de chemische componenten. Met name deze laatste worden door heel wat menselijke activiteiten beïnvloed. Deze wijzigingen van het marien milieu kunnen een directe impact hebben op het leven in zeeёn en estuaria.

 

eCOAST onderzoekt wat de gevolgen kunnen zijn van bijvoorbeeld lozingen van giftige stoffen. De effecten kunnen op korte termijn optreden door onmiddellijke sterfte van organismen, maar ook lange-termijn effecten zijn belangrijk: vervuiling kan gevolgen hebben voor een succesvolle voortplanting, of zorgen voor een gebrek aan voedsel. eCOAST kan, op basis van bestaande gegevens, of door eigen ecotoxicologisch onderzoek, een risicoanalyse uitvoeren van verschillende chemische stoffen.