In de ecologie worden de relaties tussen organismen en hun omgeving en tussen organismen onderling bestudeerd. In de mariene ecologie wordt dus onderzocht op welke manier dieren en planten die in of nabij zout water leven, omgaan met hun omgeving (bijvoorbeeld het substraat, temperatuur, golfwerking, etc.) en met elkaar (bijvoorbeeld predatie of competitie).

 

Mariene ecologie is één van de speerpunten binnen het dienstenpakket van eCOAST. We voeren met name onderzoek uit naar het functioneren van het ecosysteem van de kustwateren, getijdebekkens en estuaria in de Noordwestelijke Noordzee. Hierbij ligt onze focus op volgende (deel)aspecten van de mariene ecologie:

 

 

 

Daarnaast onderzoekt eCOAST ook de invloed van menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem. Dit kan gaan om van het verzamelen van nieuwe kennis rond geplande of uitgevoerde projecten, maar eveneens over het vergunningsgebonden onderzoekswerk, nodig bij het doorlopen van het proces van tekentafel tot uitvoering van een project. Typische voorbeelden zijn: