De naam 'eCOAST' verwijst zowel naar de werkvelden van het onderzoekscentrum, als naar de geografische afbakening van deze werkvelden.

 

Het Engelse 'COAST' of 'KUST' geeft aan dat eCOAST zich richt op kustgebieden, zij het in de brede zin van het woord: onder kust verstaan wij niet alleen de grens tussen land en zee. Aan landzijde houden wij ons ook bezig met de regio's die dicht bij de zee gelegen zijn, zoals estuaria maar ook duinen en polders. Aan zeezijde gaat onze interesse vooral uit naar het continentale plat of de ondiepe kustzee.

 

De 'e' uit de naam verwijst naar een aantal Engelse termen die belangrijk zijn voor de activiteiten van het onderzoekscentrum: