Dr. Thomas Vanagt - algemeen directeur

 

Dr. Thomas Vanagt is een marien ecoloog met ervaring als onderzoeker en milieuconsulent. Dr. Vanagt is een van de oprichters van eCOAST en is algmeen directeur van eCOAST sinds de oprichting van het onderzoekscentrum.


Thomas Vanagt is een gerespecteerde expert in kustecologie, waarbij hij zijn sterke ecologische kennis combineert met een goed inzicht in het fysisch milieu.
Voor de oprichting van eCOAST werkte Thomas Vanagt als projectleider, en later als onderzoeksdirecteur in het Nederlands marien veldlaboratorium van Grontmij, een van de grootste milieuconsultancies van Europa. Hij initieerde en participeerde in talrijke projecten in de domeinen mariene ecologie, mariene milieumonitoring, ecotoxicologie en mariene aquacultuur.

 

Dr. Vanagt behaalde zijn doctoraat aan de gerenommeerde onderzoeksgroep Mariene Biologie van de Universiteit Gent met een studie over zandstrandecologie. Hij bezit een Bachelor in de Biologie en een Master in de Zoologie, beide van de Universiteit van Gent, en was gastonderzoeker in verschillende buitenlandse universiteiten en instellingen.

Twitter or LinkedinIr. Marco Faasse - senior onderzoeker

 

Marco Faasse is een gerespecteerd taxonomisch expert van mariene en estuariene crustaceeeën, alsook van een aantal moeilijk, en bijgevolg weinig bestudeerde groepen zoals de Cnidaria en de Tunicata. Diverse van zijn studies werden gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften.

 

Marco Faasse heeft gedurende vele jaren exotische soorten onderzocht, in het bijzonder in de Nederlandse kustwateren en in het Nederlands deltagebied, en is een gerenommeerd expert op dit gebied. Zijn werk over de opmars en impact van exotische soorten op het Nederlandse kustgebied heeft geleid tot belangrijke beslissingen in het beheer van de Nederlandse kustwateren.

Linkedin

 

 

Dr. Arianna Broggiato - jurist, projectmanager en senior onderzoeker
 
Arianna Broggiato is meester in Environmental Law (UK - Nottingham University) en bezit een PhD in International Law (Milano - Universita' degli Studi di Milano). Ze heeft ook een postdoc gedaan aan de Université Catholique de Louvain bij de Biodiversity Governance Unit (BIOGOV). Haar expertise en onderzoek richt zich op beleid en recht gerelateerd aan 'access and benefit-sharing' (ABS) van genetische bronnen, met een speciale focus op mariene bronnen buiten nationale jurisdictie, en marien gerelateerde zaken.
Arianna was project manager en juridisch adviseur bij verschilllende organisaties. Ze werkte in het FP7 Project Micro B3 (Marine Microbial Biodiversity, Bioinformatics and Biotechnology), wat heeft geleid tot een co-auteurschap van de eerste model-overeenkomst over ABS van mariene genetische bronnen. Ze heeft de ABS Help Desk van de wereldwijde georganiseerde 'Ocean Sampling Day' opgezet. Ze is ook lid van de 'IUCN Specialist Group on Oceans, Coasts and Coral Reef' en het 'International Council of Environmental Law'. 
Ze was senior senior adviseur in haar werkveld voor verschillende klanten, zoals de Europese Commissie, the International Chamber of Commerce en meerdere EU project consortia, voordat ze  aansloot bij eCOAST.

Twitter or Linkedin

 

 

Dr. Tim Schellekens - project manager en senior onderzoeker

 

Tim is opgeleid als ecoloog op de universiteiten van Amsterdam en Umeå, Zweden. Hij promoveerde met model-onderzoek naar effecten van verschillen tussen individuen op populatie- en gemeenschapsdynamica. Na zijn promotie heeft hij ervaring opgedaan als marien ecoloog bij IMARES. Daar heeft hij aan projecten met een grote verscheidenheid van onderwerp gewerkt, waaronder effectstudies (visserij, zandwinning) en onderzoek naar groei en dynamica van mariene organismen en gemeenschappen in de natuur en aquacultuur. Sinds 2014 werkt Tim bij eCOAST als senior onderzoeker/projectleider en vestigingsmanager in Yerseke.

Twitter or Linkedin

 

 

Drs. Laura Lallier - juridisch expert en onderzoeker

 

Sinds juli 2013 werkt Laura Lallier als juriste bij eCOAST. Ze is gespecialiseerd in Law of the Sea, maritiem recht en milieurecht. Laura Lallier werkt aan een doctoraatsproject over deep seabed mining bij eCOAST en aan UGent.

Twitter or Linkedin

 

 

Dr. Koen Lock - senior onderzoeker

 

Koen Lock is één van de meest gerespecteerde aquatische invertebratenkenners van de Benelux. Hij heeft tientallen publicaties in peer-reviewed tijdschriften over dit onderwerp geschreven. Daarnaast heeft hij ook uitgebreid gepubliceerd over ecotoxicologie.

 

 

Jane Collins - science & policy research fellow

 

Jane has a Masters degree in Geology from Bristol University, and a further Masters degree in Oceanography from Southampton University. She embarked on her professional career working as a geologist for a mining company engaged in marine exploration and mining activities around the world, and later as a marine environmental scientist. Over recent years Jane has focused on marine spatial planning and the interface between science, policy and law.
She joined eCOAST in 2017 and started working on a PhD as part of the MarPipe project. Her research is aimed specifically at streamlining the legal, policy and governance aspects as well as the innovation management and entrepreneurship of the marine biodiscovery pipeline.

Twitter of Linkedin

 

 

Dr. Hendrik Gheerardyn - Onderzoeker

 

Dr. Hendrik Gheerardyn has been educated as a marine biologist (MSc Zoology, PhD Biology) at Ghent University. He is a recognized taxonomical expert in marine harpacticoid copepods (Crustacea) and has authored over 20 papers in peer-reviewed journals on the taxonomy, ecology and biogeography of this group. During his Master thesis he gained experience in species identification of North Sea macrobenthos. He is also a highly skilled scientific illustrator with watercolour as a preferred medium.

 

Linkedin

 

 

Dr. Katrien Vanagt - communicatie

 

 

 

 

eCOAST Oprichters

 

Ing. Marnix Vangheluwe


Marnix Vangheluwe behaalde een Master in Ingenieurswetenschappen (Biochemie) aan de Hogeschool Gent in 1989 en een Master in Milieusanering aan de Universiteit Gent in 1991. Aan de Universiteit Gent (1992-2000) was hij verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep Bodemecotoxicologie. Hij is medeoprichter van EURAS, een spin-off consultancy gespecialiseerd in milieurisico-analyses, en van diens opvolger, ARCHE.


Marnix Vangheluwe is een specialist in bodemtoxicologie en bodem bio-assays. Hij is de hoofdauteur van het Metal Risk Assessment Guidance (MERAG) document en van de officiele REACH Appendix "R.7.13-2 Environmental Risk Assessment for Metals and Metal Compounds".

 


Prof. dr. Jan Mees

 

Professor Mees begon zijn carriere als mariene bioloog aan de Universiteit Gent, waar hij in 1994 zijn doctoraatstudie over het hyperbenthos van kustwateren en estuaria afronde. In 1999 stond Jan Mees mee aan de wieg van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), waarvan hij sinds de oprichting ook directeur is.

 

 

Prof. dr. Wim Vyverman

 

Professor Vyverman studeerde in 1985 af als bioloog aan Universiteit Gent, waar hij in 1990 zijn doctoraat behaalde. Sindsdien is Wim Vyverman actief als wetenschapper, gespecialiseerd in protistologie, aan Universiteit Gent

 

 

Prof. dr. Colin Janssen

 

Professor Janssen is hoogleraar milieutoxicologie aan Universiteit Gent, de instelling waaraan hij in 1983 afstudeerde als bioloog, en waar hij in 1992 zijn doctoraat behaalde met een onderzoek naar toxiciteitstesten.

 

 

Ir. Patrick Van Sprang


Patrick Van Sprang behaalde een Master in de Ingenieurswetenschappen (Milieutechnologie) aan de Universiteit Gent in 1988, waar hij later werd aangesteld als verantwoordelijke voor de onderzoeksgroep Aquatische Ecotoxicologie. Hij is medeoprichter van EURAS, een spin-off consultancy gespecialiseerd in milieurisico-analyses, en van diens opvolger, ARCHE.


Patrick Van Sprang is de hoofdauteur van het milieuluik van vele publicaties m.b.t. risico-analyses (vb. Cu, Ni, Pb) en heeft bijgedragen tot het Metal Risk Assessment Guidance (MERAG) document. Hij heeft ook uitgebreide ervaring met het uitvoeren van ecotoxicologische studies en bio-assays.