Disclaimer

website

 

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van eCOAST. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. eCOAST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

 

 

e-mail

 

De informatie van deze e-mail en de eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen. Indien het bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de inhoud ervan niet te lezen, en het bericht aan ons terug te sturen. In dat geval wijzen wij u er tevens op dat het kopiëren, verspreiden of elke andere be- of verwerking van de inhoud van de e-mail en zijn bestanden strikt verboden is en zelfs onrechtmatig kan zijn. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Mocht u de e-mail niet correct hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons, met vermelding van de naam en het adres van de afzender om vervolgens de e-mail te verwijderen.
Tenslotte wijzen wij u er op dat wij niet verantwoordelijkheid zijn voor virussen die de email mogelijk bevat.