26/03/12: eCOAST officieel gevestigd in de Oostendse voorhaven

Onder het goedkeurend oog van Oostends burgemeester Jean Vandecasteele en huidig minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte werd op dinsdag 20 maart 2012 het volledig gerenoveerde gebouw in de Oostendse voorhaven officieel ingehuldigd. Binnenkort neemt eCOAST hier dan ook zijn intrek naast 4 andere bedrijven die betrokken zijn bij de aanbouw van de windmolenparken voor onze Belgische kust. Repower Benelux, Repower Systems, OWA (Offshore Wind Assistance), Flidar en eCOAST stellen er samen 73 mensen te werk.

 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de omschakeling van de Oostendse haven naar een 'Energy Port' een goede beslissing is geweest. Het aantal tewerkgestelden in de haven van Oostende bereikt op heden een recordhoogte met net geen 900 mensen. De Oostendse haven maakte bij de omschakeling een evolutie door waardoor ze vandaag een unieke positie bekleedt onder de Belgische havens. Bovendien brengt dit heel wat internationale interesse met zich mee wat mogelijkheden biedt voor gevestigde bedrijven in het havengebied.

 

De nieuwe kantoorruimte op het eerste verdiep is voor eCOAST een stap voorwaarts in de uitbreiding en schaalvergroting van het bedrijf. De kans tot synergie met de andere in de haven gevestigde bedrijven biedt heel wat mogelijkheden voor ons als onafhankelijk onderzoekscentrum. Ook de betere bereikbaarheid van deze locatie schept enkel voordelen en het mariene/maritieme karakter ervan geeft aan waar eCOAST voor staat.

 

Bron: Knack en Krant Van West-Vlaanderen,  Het Nieuwsblad

 

We zien v.l.n.r. Thomas Vanagt van eCOAST, Peter Roose van OWA en Flidar, Johnny Gaelens van Repower, burgemeester Jean Vandecasteele en gedelegeerd bestuurder Paul Gerard van het AG Haven. (Foto HH)

We zien v.l.n.r. Thomas Vanagt van eCOAST, Peter Roose van OWA en Flidar, Johnny Gaelens van Repower, burgemeester Jean Vandecasteele en gedelegeerd bestuurder Paul Gerard van het AG Haven. (Foto HH)