15/12/11: eCOAST onderzoekt de begroeiing van windmolens in een offshore windmolenpark

In november 2011 is eCOAST gestart met een onderzoek naar de biodiversiteit die gevonden kan worden op de turibinepalen in een offshore windmolenpark. Hiervoor zijn met duikers monsters genomen op verschillende dieptes. Met een steekmes en een speciaal daarvoor ontworpen net werd het hard substraat benthos, de dieren en planten die vastgehecht leven op de turbinepalen, verzameld.

 

Op dit moment worden de monsters in het lab van eCOAST geanalyseerd op de aanwezigheid van allerlei soorten ongewervelden. Ook de biomassa wordt bepaald.

 

Het einddoel is om te kijken of een windmolenpark voor een verhoogde biodiversiteit kan zorgen op de Noordzee. Voor meer info kunt u contact opnemen met projectleider Thomas Vanagt.