01/06/16: eCOAST-publicatie over zeven cryptische diersoorten, voorheen onbekend voor het Nederlandse deel van de Noordzee

In 2015 was eCOAST betrokken bij de monitoring van ecologisch bijzondere gebieden in het Nederlandse deel van de Noordzee in opdracht van Rijkswaterstaat. Door extra aandacht voor aangroei op voornamelijk schelpdieren en wormen werden zeven cryptische diersoorten aangetroffen, die op dat moment nooit voor Nederland gemeld waren. Een artikel over deze en andere zeldzame soorten is verschenen in het meinummer van ‘De Levende Natuur'.

 

Het betreft drie soorten mosdiertjes en vier soorten solitaire kelkdiertjes. De laatste groep is volledig nieuw voor Nederland. De diersoorten werden aangetroffen op de Doggersbank, de Oestergronden en het Friese Front. De Noordzeebodem herbergt blijkbaar nog heel wat onbekends.

 

U kunt het artikel hier downloaden. Voor meer info kunt u contact opnemen met onderzoeker Marco Faasse.