15/03/11: eCOAST start onderzoek naar combinatie offshore wind en aquacultuur

Offshore windenergie is een booming business. De komende jaren zullen dan ook op heel wat plaatsen in de Noordzee windmolenparken gebouwd worden. Niet alleen de vraag naar duurzame energie stijgt echter exponentieel, ook de vraag naar duurzame vis en zeevruchten zit in de lift. Deze voedselvoorziening zal grotendeels vanuit aquacultuur moeten komen, gezien de toenemende beperkingen op visserij.

 

eCOAST gaat nu onderzoeken of er mogelijkheden zijn om aquacultuur-activiteiten uit te bouwen in de offshore windmolenparken aan de Belgische kust. Hierbij zal niet alleen naar de technische aspecten gekeken worden, maar ook naar de socio-economische en juridische aspecten.

 

Voor meer info, contacteer de projectleider, Jan-Bart Calewaert