01/03/12: eCOAST start onderzoek naar de ontwikkeling van bodemleven in een offshore windmolenpark

Een consortium onder leiding van eCOAST start in maart 2012 een onderzoek naar de ontwikkeling van het bodemleven in het Prinses Amaliawindmolenpark, voor de kust van Ijmuiden (Nederland). We willen nagaan of de ontwikkeling van het bodemleven binnen het park, waar geen bodemberoerende activiteiten zijn toegelaten, verschilt van de ontwikkeling van het bodemleven in een aantal referentiegebieden.

 

Tijdens de offshore campagne zal met een boxcore en een bodemschaaf gemonsterd worden. Met de boxcore worden allerhande bodemdieren, zoals borstelwormen en kleine kreeftachtigen, verzameld. De bodemschaaf is specifiek ontwikkeld om schelpdieren te bemonsteren. Voor de monstername zal eCOAST bijgestaan worden door specialisten van the Fieldwork Company, IECS en Bureau Waardenburg.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider.