30/07/10: eCOAST start onderzoek naar effecten kustverdediging

eCOAST gaat, samen met haar partners theFieldworkCompany, ILVO en Universiteit Gent, onderzoek uitvoeren naar de ecologische effecten van kustverdediging op de Nederlandse Waddeneilanden.

 

In 2010 en 2011 wordt de Noordzeekust van het eiland Ameland gesuppleerd. Hierbij zal zowel op de vooroever als op het strand zand aangebracht worden. Een ideale gelegenheid dus om na te gaan of deze werkzaamheden effecten hebben op het kustecosysteem.

 

Dit jaar gaat eCOAST in augustus tijdens verschillende veldcampagnes de bestaande situatie, de zogenaamde T0, van de fauna in kaart brengen.

 

Wenst u meer info, neem dan contact op met de projectleider, Thomas Vanagt.